پرونده شماره 150

شرح علائم مشخصه بیماری

کم کاری تیروئید، اضافه وزن

تشخیص بیماری توسط پزشک

کم کاری تیروئید و اضافه وزن

نتایج حاصل شده

پنج کیلو کاهش وزن در 10 روز اول رژیم و در 10 روز دوره دیگر 2 کیلو بدون رژیم کامل کم کردم. جمعا هفت کیلو گرم در این مدت کم کرده ام. قطع قرص های تیروئید و بهبودی نسبی.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن