پرونده شماره 160

شرح علائم مشخصه بیماری

اضافه وزن

تشخیص بیماری توسط پزشک

اضافه وزن

نتایج حاصل شده

وزن بنده 70 کیلو بود که به 65 کیلو رسید. البته همراه با پیاده روی. بطور متوسط روزانه حدود 1 کیلو گرم از وزنم کاسته شد تا به این وزن رسیدم. 5 کیلو وزن کم کردم اما سایز بیشتری کم کردم هیچگونه احساس گرسنگی نداشتم و با آرامش بهتری به خواب می رفتم.در این ایام نسبت به ایام دیگر اعصابی آرام تر داشتم.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن