پرونده شماره 163

شرح علائم مشخصه بیماری

بالا بودن کلسترول و تری گلسیرید و اضافه وزن

تشخیص بیماری توسط پزشک

بالا بودن کلسترول و تری گلسیرید

نتایج حاصل شده

من با رژیم قبلی توانستم در مدت 15 روز 4 کیلو کم کنم اما مشکل کلسترول و تری گلسیرید من تغییری نکرد. حالا با مصرف این فراورده ها جمعا 4/5 کیلو کم کردم و پس از ادامه مصرف عسل ها بدون رژیم 0/5 کیلو کم کردم و با کم کردن داروهای پزشک به نصف توانستم کلسترول و تری گلسیرید را کنترل کنم. با توجه به بیماری دکترم داروهای لازمه را تجویز کرد و هفته دوم پس از مصرف بدلیل استفاده از عسل ها داروها را نصف کردم و نتیجه آزمایش سوم بیانگر تأثیرات مثبت عسل بود..

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن