پرونده شماره 178
  • نام: خانم ز
  • جنسیت: زن

شرح علائم مشخصه بیماری

فشار خون، چربی خون، اضافه وزن، دیسک کمر، درد مفاصل

تشخیص بیماری توسط پزشک

اضافه وزن

نتایج حاصل شده

من از زمانی که جوان تر بودم از اضافه وزن رنج می بردم. از ورزش شروع کردم ولی به محض اینکه ورزش را چند روزی کنار می گذاشتم باز اضافه وزن شروع می شد. یکبار رژیم پروتئین گرفتم ولی فقط اسید اوریک خونم بالا رفت. چربی و فشار خون به سراغم آمد. من بسیار سخت وزن کم می کنم ولی با شروع این رژیم در عرض 10 روز 5 کیلو کم کردم. قرص ها را کنار گذاشتم. دیسک کمرم بسیار بهتر شده. رنگ و رویم باز شده. لبهایم همیشه کبود بود ولی خوشبختانه خوب شده است.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن