پرونده شماره 188
  • نام: خانم ز.ش
  • جنسیت: زن

شرح علائم مشخصه بیماری

رگ به رگ شدن پاها، درد مفاصل و رماتیسم مفصلی

نتایج حاصل شده

رگ به رگ شدن پاها تا 70% بهتر شد. با توجه به حذف قرص ها درد مفاصل در مقابل رطوبت باد کولر بهتر شد.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن