پرونده شماره 209

شرح علائم مشخصه بیماری

کم خونی و اشتهای کم

نتایج حاصل شده

مصرف این فرآورده ها بسار تأثیرگذار بود.خوردن حکیم G در شب باعث زیاد شدن اشتها در صبح می شد و بسار غذا می خورد. بسیار راضی بودم چون فرزندم را قوی می کرد و او را گرسنه می کرد و بسار عالی غذا می خورد.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن