پرونده شماره 221

شرح علائم مشخصه بیماری

خشکی روی پوست و وجود لکه روی پوست

نتایج حاصل شده

مدتی بود که پوست صورتم خشکی می زد و هرچه کرم های مختلف مصرف می کردم تأثیری نداشت. با مصرف رویال ژله خشکی های صورتم خوب شد ولی در پاک کردن لکه های صورتم کاری نکرد. اثر دیگری که از رویال ژله دیدم این بود که هر زخمی که در اثر بریدن و یا سوختگی و زخم های عمیق روی پوست بوجود آمده است با کمی مالیدن رویال ژله کاملاٌسریع ترمیم می شد.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن