پرونده شماره 227
  • نام: خانم ز.ر
  • جنسیت: زن

شرح علائم مشخصه بیماری

سردرد و معده درد

نتایج حاصل شده

در مراجعه چهارم به آقای صادقی معده دردم بهبود پیدا کرده بود ولی سردردهایم به صورت متغییر ادامه داشت که به پیشنهاد ایشان عسل کردستان و شیرپرچرب و بادام استفاده کردم. 40 روز بعد از مصرف عسل کردستان و سدر معده دردم بهبود یافت و به ندرت دچار بادگلو و ترش کردن معده می شدم ولی سردردهایم به طور متغییر هنوز ادامه دارد و در مواقعی آنقدر شدید است که باعث سوزش چشم و قرمز شدن ان می شود. خوردن عسل شقایق هنگام سردرد تأثیر خیلی کمی در کاهش آن دارد وبیشتر حالت خواب آلودگی به من دست می دهد. 

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن