کلیه

نتایج حاصل شده

پس از مراجعه به مرکز پژوهشی عسل کردستان تجویز شد همچنین قرار دادن یک آجر داغ روی محل درد که پس از مصرف عسل و قرار دادن آجر روی محل درد به مدت 1 هفته تمامی علائم به طور کلی از بین رفت و انرژی بدن نسبت به قبل در کارهای روزانه بیشتر شد. پس از اتمام این عسل علائم به تدریج برگشته و در حال افزایش است وبا توجه به روزه داری این علائم بیشتر شده است. امید است که با مصرف دوباره عسل این مشکل به طور کامل از بین برود.      

پرونده شماره 228

خانم م.ر

شرح علائم مشخصه بیماری

درد شدید در قسمت پهلوها تا وسط کمر، قهوه ای شدن رنگ ادرار و تغییر رنگ آن به رنگ قرمز، خستگی مفرط، حالت تهوع، سرگیجه و خواب آلودگی

تشخیص بیماری توسط پزشک

عفونت در کلیه سمت چپ و التهاب در کلیه سمت راست

نتایج حاصل شده

10 روز از رژیم می گذرد ولی هنوز سنگی دفع نشده است. روز دهم با مصرف زیاد آب ادرارم زیادتر و پرفشارتر و بدون درد شده از وقتی که عسل ها را مصرف کردم مشکل ادرارم برطرف شده ولی نمی دانم سنگ از بین رفته یا نه.

پرونده شماره 168

یعقوب

شرح علائم مشخصه بیماری

سنگ کلیه که سنگ داخل مثانه آمده.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن