اسهال و استفراغ و یبوست

نتایج حاصل شده

پس از مصرف عسل روز به روز بهتر شدم و احساس سبکی و آرامش می کنم. فشار خونم تنظیم شده است. دیگر با خوردن انواع غذاها برایم مشکلی پیش نمی آید حالت عمومی بسیار خوبی دارم و درد استخوان هایم را نیز احساس نمی کنم. با انجام کار سنگین احساس خستگی و فشار عصبی می کردم اما طی این مدت آرامش خوبی دارم. قبل از این با خوردن میوه دچار معده درد می شدم اما اکنون هیچ مشکلی ندارم. 

پرونده شماره 199

خانم ر.م

شرح علائم مشخصه بیماری

درد در ناحیه شکم، فشار خون، درد استخوان، حالت تهوع، معده درد، زخم اثنی عشر،فشار عصبی

تشخیص بیماری توسط پزشک

زخم اثنی عشر

نتایج حاصل شده

با خوردن عسل دیگر بالا نیاورد ولی اسهال هنوز ادامه داشت. آمپول ضد تهوع تزریق شدو کته و ماست به او دادم اما دوباره بالا آورد. در روز دوم اسهالش قطع شد و عسل را نیز در روز دوم ادامه دادم عسل را کم اما به دفعات زیاد می دادم. دو روز بعد حالش خوب شد و از کسلی درآمد. در روز چهارم مقداری غذا به او دادم و هیچ اتفاقی نیوفتاد و به طور کامل بهبود یافت.

پرونده شماره 130

راحله

شرح علائم مشخصه بیماری

حالت تهوع، استفراغ، تب

تشخیص بیماری توسط پزشک

بیماری ویروسی اسهال و استفراغ

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن