پرونده شماره 101
  • نام: حمید

شرح علائم مشخصه بیماری

فشار خون پدرم بالا رفته و پس از رفتن به بیمارستان حتی فشارش با آمپول و قرص زیرزبانی پایین نمی آمد.

نتایج حاصل شده

با مصرف مکمل D پس از 5 دقیقه دیدیم که فشار او از22 به روی 17 آمد 10 دقیقه بعد عسل زرشک را به او دادیم و دوباره فشارش آمد روی 15 و پس از مدتی فشارش تنظیم شد و فقط با همین عسل ها فشارش را منظم نگه داشته است .

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن