پرونده شماره 113
  • نام: رحیمی
  • جنسیت: زن

نتایج حاصل شده

از روز چهارم بعد از عمل پانسمان عسل جای عمل را شروع کردم. در روز پنجم عسل اندود کردن ادامه داشت و درد در ناحیه عمل کاهش یافت. روند پانسمان به طور روزانه ادامه داشت و تا موقع کشیدن بخیه که فقط درد در هنگام حرکات کششی بود و از روز پانزدهم به بعد درد ناحیه عمل محدود به حرکات سخت بود.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن

    (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-56303368-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');