پرونده شماره 113
  • نام: رحیمی
  • جنسیت: زن

نتایج حاصل شده

از روز چهارم بعد از عمل پانسمان عسل جای عمل را شروع کردم. در روز پنجم عسل اندود کردن ادامه داشت و درد در ناحیه عمل کاهش یافت. روند پانسمان به طور روزانه ادامه داشت و تا موقع کشیدن بخیه که فقط درد در هنگام حرکات کششی بود و از روز پانزدهم به بعد درد ناحیه عمل محدود به حرکات سخت بود.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن