پرونده شماره 142

شرح علائم مشخصه بیماری

کم کاری تیروئید

تشخیص بیماری توسط پزشک

کم کاری تیروئید

نتایج حاصل شده

بعد از 3 الی 5 روز اول یعنی از 5 روز تا ده روز وضعیت عوارض کم کاری تیروئید تا 50% بسیار کم شد

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن