پرونده شماره 143
  • نام: شهین
  • جنسیت: زن

شرح علائم مشخصه بیماری

دوبینی، عدم تعادل، سری در پاها، احساس سنگینی در طرف چپ، زود خسته شدن

تشخیص بیماری توسط پزشک

ام اس

نتایج حاصل شده

آنچه در این زمان که سه دوره از مصرف می گذرد مشاهده شده رفع کسالت روزانه و درصد کمی بالارفتن سطح هوشیاری و نشاط بیشتر بوده و در راه رفتن و موارد دیگر هیچ تغییری نکرده

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن