پرونده شماره 146

شرح علائم مشخصه بیماری

اعتیاد به سیگار و غیره

نتایج حاصل شده

این بیمار به طور کامل درمان شد.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن