پرونده شماره 144

شرح علائم مشخصه بیماری

بدن درد، ضعف شدید، بی اشتهایی که همه این علائم با سرماخوردگی تؤام شده بود

تشخیص بیماری توسط پزشک

ام اس

نتایج حاصل شده

در طول این مدت با توجه به فشاری که بر اثر سرماخوردگی بر من وارد شد مصرف عسلCدر تحمل و مقاومت بدنم بسیار تأثیر داشت.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن